Home » Buikpijn bij kinderen

Buikpijn bij kinderen

Oorzaken buikpijn bij kinderen

Oorzaken buikpijn bij kinderen. Maag- en buikpijn is een veel voorkomend probleem bij kinderen; het ene kind heeft er wat vaker last van dan het andere kind. Normaal gesproken is de oorzaak niet ernstig en gaat het vanzelf weer over - vaak binnen enkele uren. Sporadisch is buikpijn een symptoom van een meer ernstige kwaal, die medisch onderzoek vereist. Hieronder worden in vogelvlucht enkele mogelijke oorzaken van buikpijn bij kinderen besproken. Ook worden de alarmsymptomen besproken, waarbij je direct de huisarts of huisartsenpost (na 5 uur 's middags en in het weekend) moet inschakelen.

 

 Meestal onschuldige orzaak

Meestal wordt buikpijn veroorzaakt door onschuldige condities zoals te veel of juist te weinig eten, gasbellen in de darmen of een milde virale infectie. Kinderen van 3, 4 of 5 jaar kunnen ook buikpijn ervaren als ze een andere ziekte onder de leden hebben, zoals een oor-, keel- of longinfectie. Er zijn echter ook ernstige aandoeningen van de buik, die direct ingrijpen vereisen.

Alarmsignalen buikpijn bij kinderen
Schakel onverwijld de huisarts in als een kind ernstige buikpijn heeft met één van de volgende symptomen:

  • braken;
  • pijn in lies of balzak;
  • bloed in de ontlasting; 
  • koorts langer dan drie dagen.

Ook bij twijfel geldt dat de huisarts ingeschakeld moet worden.

 

Checklist symptomen

Recent buikletsel gehad?
Wanneer het kind kortgeleden een ongeval heeft gehad met buikletsel, dan is letsel aan één van de buikorganen de mogelijke oorzaak van de buikpijn.
 
Pijn in lies of teelbal?
Wanneer het kind erge pijn heeft in de lies, dan heeft hij mogelijk last van een beklemde liesbreuk. Heeft hij last van de balzak, dan moet gedacht worden aan een teelbaltorsie. Bij teelbaltorsie, ook wel torsio testis genoemd, zit de teelbal in het scrotum gedraaid. Naast acute pijn aan de aangedane teelbal (slechts zelden is ersprake van een torsie aan beide zijden), kan het kind last hebben van pijn in de liezen en de onderbuik, misselijkheid en (neiging tot) braken en soms koort. Het scrotum is aan de aangedane kant rood, opgezwollen en gevoelig bij aanraking. 
 
Groen-geel of bruin braaksel?
Een darmafsluiting (ileus) is de mogelijke oorzaak van de buikpijn. Hierbij is een deel van de darm gedeeltelijk of geheel afgesloten, waardoor voedsel het lichaam niet meer als ontlasting het lichaam kan verlaten. Zonder medische interventie is de aandoening levensbedreigend. Naast het overgeven van groengeel of bruin kan zijn met een ontlastingsgeur, is er sprake van ernstige obstipatie (verstopping), als gevolg daarvan het opzwellen van de buik, aanvallen van hevige pijnbuik (kolieken) en het uitblijven van winden en ontlasting. 
 
Bloed in de ontlasting?
Buikpijn dat gepaard gaat met bloed in de ontlasting, kan bij jonge kinderen duiden op een invaginatie, een zeldzame aandoening waarbij een deel van de dunne darm in de dikke darm schuift. De klachten treden vaak aanvalsgewijs op, met symptomen als hevige buikpijn, bleke huidskleur, braken en (na enkele uren) komt er bloederig slijm uit het rectum. Oudere kinderen kunnen bij buikpijn en bloed in de ontlasting last hebben van een ingewandinfectie of voedselvergiftiging. 

Lang aanhoudende, ernstige, continue buikpijn?
Dit kan wijzen op een ernstige kwaal, zoals blindedarmonsteking (appendicitis). De klachten variëren per persoon. De meest voorkomende klachten zijn:
  • acuut optredende pijn die het eerst boven in de buik wordt waargenomen (bij de navel);
  • misselijkheid met (neiging tot) braken;
  • soms ook diarree, lichte verhoging, verlies van eetlust en steeds moeten plassen.

Harde en onregelmatige ontlasting?
In dit geval heeft het kind wellicht last van obstipatie (verstopping). Verstopping bij kinderen is vaak van tijdelijke aard en wijst slechts zelden op een ernstige aandoening. 

Ook keelpijn, loopneus en last van hoesten?
Bij veel jonge kinderen (vooral peuters en kleuters) gaat een bovenste luchtweginfectie (zoals een verkoudheid) gepaard met buikpijn. 

Herhaald optredende buikpijn?
Bij kinderen kunnen spanningen en angsten leiden tot herhaald optredende buikpijn.  

 
Buikpijn bij kinderen 4-12 jaar

Is het mogelijk dat kinderen het prikkelbare darm syndroom (PDS) hebben?

De volgende vraag werd gesteld aan een arts van Mayo-kliniek in de Verenigde Staten: "Mijn 9 -jarige zoon vaak klaagt over buikpijn, maar we kunnen niet echt een oorzaak vinden. Is het mogelijk dat hij last heeft van het prikkelbare darm syndroom (PDS)?

Antwoord: Hoewel het mogelijke is dat een 9-jarig kind het prikkelbare darm syndroom heeft, is het zeer zeldzaam. Maagpijn daarentegen is heel gebruikelijk bij kinderen op die leeftijd. Wanneer maagpijn aanhoudt, moet worden nagegaan wat de oorzaak daarvan is. Als je dat nog niet hebt gedaan, maak dan een afspraak voor je zoon bij de huisarts. Indien nodig kan de huisrtas verwijzen voor verder onderzoek naar een gastro-enteroloog (die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen). Hoewel de precieze oorzaak van maagpijn niet altijd kan worden vastgesteld, kunnen de klachten vaak wel aardig goed bestreden worden.

Veel kinderen hebben bij tijd en wijle last van maagpijn. Meestal is het niet een symptoom van een onderliggend medisch probleem en verdwijnt het weer spontaan. Maar als maagpijn bij kinderen aanhoudt, is het iets om in de gaten te houden, met name als het langer dan drie maanden duurt.

Andere alramsymptomen in verband met maagpijn die moeten worden beoordeeld zijn onder andere chronische diarree, koorts, frequent braken, bloederige of zwarte teerachtige ontlasting, plotselinge, hevige pijn en midden in de nacht moeten poepen. Als een kind met maagpijn niet goed groeit of als het gewicht verliest, dan kan er wel eens sprake zijn van een onderliggende medische kwestie dat nader onderzoek behoeft.

De eerste stap in de evaluatie van chronische maagpijn bij een kind is het afnemen van een anamnese, waarbij ook de familiegeschiedenis betrokken wordt. De arts zal allerlei vragen stellen over de intensiteit en de aard van de klachten, wanneer het begon, hoe lang het duurt en naar de aanwezigheid van eventuele andere symptomen.

In het bijzonder kunnen symptomen zoals gezwollen gewrichten, rode of pijnlijke ogen, hoofdpijn en huiduitslag wijzen op een onderliggende oorzaak . Een lichamelijk onderzoek vindt meestal ook plaats . Röntgenfoto's en bloedonderzoek kunnen soms nuttig zijn. Endoscopie soms ook. Als een arts een verdachte weefselgebied ziet tijdens de uitvoering van de endoscopie, dan kan er ene hapje van het weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek in het labaratorium.

Als er geen andere specifieke medische aandoening kunnen worden gevonden, dan kan het prikkelbare darm syndroom in overweging worden genomen. PDS beïnvloedt de darm en veroorzaakt vaak buikpijn met krampen, een opgeblazen gevoel, gasvorming, winderigheid en (afwisselend) diarree of obstipatie (verstopping) . Het is belangrijk op te merken dat PDS nauwelijks voorkomt bij kinderen onder de 10 jaar.

Bij veel jongere kinderen met chronische maagpijn, kan geen specifieke oorzaak van de pijn worden vastgesteld. Dat kan zeer frustrerend zijn voor zowel de kinderen als hun ouders of verzorgers. Zelfs wanneer maagpijn niet kan worden verklaard, kan het nuttig zijn om bepaalde maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door veranderingen in het dieet aan te brengen, het verlagen van stress en spanning met behulp van ontspanningstechnieken en het hebben van regelmatige lichaamsbeweging. Deze zaken kunnen allemaal nuttig zijn om maagpijn onder controle te krijgen.

Wanneer na grondig onderzoek de oorzaak van de maagpijn bij uw zoon niet vastgesteld kan worden, is het van belang om met de arts te overleggen over welke vervolgstappen u kunt nemen om de klachten onder controle te krijgen. Door de tijd heen kunnen de maagklachten spontaan afnemen en soms is het nodig om bepaalde veranderingen in te zetten (bijvoorbeeld in het dieet). Men ziet vaak dat chronische buikpijn bij kinderen mettertijd verbetert .


Geschreven door

 Home

Home - Pijn in onderbuik links rechts

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - Pijn in onderbuik links rechts

Onafhankelijke informatie over vele aandoeningen.