Pijn in onderbuik

Pijn in onderbuik - Pijn in onderbuik links rechts
Pijn in onderbuik links en rechts bij man en vrouw - Iedereen heeft bij wel eens last van pijn in onderbuik en vaak is de oorzaak onschuldig. Milde buikpijn komt veelal voort uit prikkeling van maag of darm en gaat vanzelf over. Wanneer iemand last heeft van ernstige of aanhoudende buikpijn, in het bijzonder als dit gepaard gaat met andere klachten, kan dit op een aandoening wijzen die door de huisarts moet worden onderzocht.
 

 


De website 'pijn in onderbuik' bevat de volgende artikelen:

 
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts. Deze website hoort bij Organen in de buikholte

Organen in de buikholte - Pijn in onderbuik links rechts
De buikholte is gevuld is met een aantal organen die vooral verband houden met de spijsvertering, de urineproductie en de voortplanting. De volgende organen liggen in de buikholte: maag, lever, milt, darm en uterus (baarmoeder). Organen die eraan grenzen, maar net niet in de buikholte zelf bevinden, zijn de nieren en het pancreas (alvleesklier).

De maag is in feite een sterk verwijd gedeelte van het verteringskanaal en heeft drie functies:
 • tijdelijke opslagplaats van voedsel, zodat de dunne darm niet teveel voedsel tegelijk te verwerken krijgt;
 • door de peristaltische bewegingen wordt het voedsel gemengd, gekneed en getransporteerd;
 • de maagsapklieren scheiden maagsap af, wat ene belangrijke rol speelt bij de vertering van voedsel.


Het peritoneum of buikvlies is een glanzend, vochtig vlies dat de buikholte aan de binnenkant en de buikorganen aan de buitenkant bedekt. De functie van het buikvlies is tweeledig: het heeft zowel een bekledende functie als een ophangfunctie.De darmen liggen niet in de buik, maar hangen aan de wand van de buikholte. Er zijn ook organen die niet zijn omgeven door een buikvlies, maar erachter liggen. Bijvoorbeeld de nieren, de alvleesklier en de twaalfvingerige darm. Organen die onder het buikvlies liggen zijn de urineblaas en de baarmoeder. 

 
Als het buikvlies in contact komt met vreemde stoffen, dan treedt er niet lang daarna peritonitis (buikvliesontsteking) op. Dit is bijvoorbeeld het geval na ene maagperforatie. Een buikvliesontsteking kan ook voortkomen uit een ontsteking in de darmen, urineleiders, baarmoeder, eileiders (ten gevolge van bijvoorbeeld de geslachtsziektes chlamydia of gonorroe), galblaas, alvleesklier en maag.
 
 
Bacteriën en ons darmstelsel

Mogelijk oorzaken buikpijn

Mogelijk oorzaken buikpijn - Pijn in onderbuik links rechts

Buikpijn kan omschreven worden als de pijn die een persoon voelt in het gebied tussen de borst en de lies, vaak aangeduid als de maagstreek of buik. Buikpijn is een zeer breed begrip. Bij buikpijn kan het gaan om hevige of juist matige pijn, plotseling optredende (acute) of aanhoudende (chronische) pijn, of eenmalige pijn of steeds terugkerende pijn. 

 
Buikpijn kan worden veroorzaakt door een trauma (als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval), ontstekingsprocessen (bijvoorbeeld blindedarmontsteking, diverticulitis of dikke darmontsteking), door een blokkade (bijvoorbeeld een darmobstructie van de darm - een afsluiting die de passage van de darminhoud volledig stopt of ernstig belemmert), verstopping van de galwegen door galstenen, zwelling van de lever door hepatitis (leverontsteking), of door een plaatselijke belemmering van de bloedtoevoer.
 
Buikpijn kan uitgaan van diverse organen in de buik, maar buikpijn kan ook afkomstig zijn van de omhullende structuren van de buik (het peritoneum), de buikwand of de bekkenbodem. De interne geslachtsorganen van de vrouw, zoals de vagina, eierstokken en de baarmoeder, kunnen een bron van buikpijn vormen. 

Chronische darmaandoeningen zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn kunnen chronische buikpijn veroorzaken, evenals een (chronische) infectie aan de urinewegen (zoals een blaasontsteking) of nierstenen. Na een ontsteking of een operatie kunnen verklevingen (adhesies) in de buik ontstaan, die chronische buikpijn kunnen veroorzaken. Zo kan een onopgemerkte chlamydia-infectie uiteindelijk chronische buikpijn veroorzaken.

Er zijn ook een aantal andere ziektebeelden die aanleiding kunnen geven tot pijn in de buik, terwijl de oorzaak buiten de buikholte ligt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:
 • Het hartinfarct of hartaanval kan pijn in de bovenbuik geven, terwijl er géén symptomen zoals pijn op de borst is aanwezig hoeft te zijn.
 • Een aneurysma van de aorta (een verzwakking en verwijding van de grote lichaamsslagader) kan aanleiding geven tot acute pijn in de buik, vooral als de wand van het bloedvat spontaan scheurt en er een bloeding in de buik optreedt.
 • Een longontsteking kan soms gepaard gaan met pijn in de bovenbuik. Dit gaat vaak gepaard met klachten van kortademigheid en hoesten.

De buikwand kan ook aanleidig geven tot buikpijnklachten, bijvoorbeeld als gevolg van inklemming van een huidzenuw of compressie van één van de thoracale intercostale zenuwen, die zich tussen de ribben bevinden, door toegenomen druk in de buikholte (de zogeheten intra-abdominale druk) of door een litteken.
 
→ Klik hier voor een uitgebreid artikel over de mogelijke oorzaken van buikpijn.

Alarmsymptomen buikpijn

Alarmsymptomen buikpijn - Pijn in onderbuik links rechts
Als één van de volgende alarmsymptomen optreedt is het belangrijk om direct medische hulp in te schakelen:
 • Pijn rechts onderin de buik (dit wijst mogelijk op een blindedarmontsteking);
 • Pijn die steeds erger wordt
 • Niet meer kunnen lopen van de pijn;
 • Buikpijn bij een zwangere vrouw;
 • Acuut ontstane buikpijn met uitstraling naar de rug en tekenen van shock (dit wijst op aneurysma van de aorta);
 • Hoge koorts;
 • (Plank)harde buik en liggen in foetushouding;
 • Opgezette buik of gevoelige buik;
 • bloed in urine of bloed in ontlasting;
 • benaudheid of bleek zien;
 • (Neiging tot) overgeven;
 • Zich flauw, suf of verward voelen of flauwvallen.

Alarmsignalen bij chronische buikpijn zijn:
 • Gewichtsverlies
 • Koortsepisoden
 • (Terugkerend) bloed bij de ontlasting;
 • Veranderd ontlastingspatroon, vooral bij ouderen;
 • Onverklaarde bloedarmoede (anemie);
 • Positieve familieanamnese voor inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) of endeldarmkanker (colorectaal carcinoom).
 
Alarmsymptomen

Maagbacterie maakt afweer onklaar

Maagbacterie maakt afweer onklaar - Pijn in onderbuik links rechts

Een infectie met de Helicobacter pylori-bacterie komt wereldwijd erg veel voor. Helicobacter pylori is een bacterie die zonder adequate behandeling levenslang in de maag van de mens aanwezig kan zijn. De Helicobacter pylori is een bacterie die alleen in de maag voorkomt en deze leeft in het slijmvlies van de maagwand. De Helicobacter pylori-bacterie slaagt erin om het hoofd te bieden aan het zure milieu van de maag. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is ontdekt dat deze boosdoener een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van onder meer een maagzweer. Bij een levenslange maagwandontsteking door Helicobacter pylori, is de kans op het krijgen van maagkanker zes tot acht keer groter. Nieuw onderzoek geeft een beter beeld hoe deze bacterie het menselijk afweersysteem zo kan manipuleren dat het in staat is te overleven in het slijmvlies van de maag.

Helicobacter pylori is een bacterie die onbehandeld levenslang aanwezig kan blijven. Ongeveer één op de vijf mensen die besmet zijn met de bacterie ontwikkelt vroeg of laat een maagzweer. Nieuw onderzoek dat in september 2013 is gepresenteerd op het General Microbiology Autumn Conference, laat zien dat de bacterie in staat is het menselijk afweersysteem uit te schakelen waardoor het zich onbekommerd in het maagslijmvlies kan nestelen.

Het menselijk lichaam produceert een eiwit in de maagwand, welke wordt aangeduid met hβD1, hetgeen een bacteriedodende werking heeft. Onderzoekers van de universiteit van Nottingham in Engeland onderzochten de maaginhoud van 54 maagpatiënten. Het bleek dat zij een lage productie van dit anti-microbiële eiwit hadden. De meest schadelijke stammen H. pylori-bacteriën bleken een ‘tegengif’ te maken, cagT4SS, dat wordt ingespoten in de cellen van de maagwand. Dat ‘tegengif’ onderdrukt de productie van hβD1. Hierdoor wordt ook het ontstekingsmechanisme bevorderd, waardoor de bacteriën overleven en tientallen jaren voor schade aan het maagweefsel veroorzaken.

Geschat wordt dat grofweg de helft van de wereldbevolking is besmet met deze plaaggeest. De meeste mensen hebben daar geen last van, maar ongeveer 1 tot 2% ontwikkelt uiteindelijk maagkanker. Omdat de diagnose vaak laat wordt gesteld, is de overlevingskans bij maagkanker nog steeds laag. Onderzoekster Kathie Cook hoopt met de resultaten van het huidige onderzoek een methode te ontwikkelen voor vroegtijdige diagnose en daarmee een betere kans op genezing.

 


Geschreven doorPijn in onderbuik oorzaken

Veel voorkomende oorzaken pijn in onderbuik - algemeen

Iedereen heeft wel eens last van pijn in de onderbuik en buikpijn zonder voorafgaand trauma gaat meestal -eventueel met een warme kruik op de buik- vanzelf weer...

Pijn in onderbuik door prostaatontsteking

Bij een prostaatontsteking, ook wel 'prostatitis' genoemd, is het klierweefsel in de prostaat ontstoken. De prostaat is ongeveer zo groot als een walnoot...

Pijn in onderbuik door obstipatie (verstopping)

Vooral bij oudere mensen en kinderen kan obstipatie aanleiding geven tot buikpijnklachten. Bij PDS staat de buikpijn op de voorgrond met meestal wisselend ontlastingspatroon...

Pijn in onderbuik vrouw

Oorzaken van pijn in onderbuik bij vrouwen

Pijn in onderbuik vrouw. Alle vrouwen ervaren van tijd tot tijd pijn in de onderbuik. Meestal hangt het samen met de menstruatie. Veel vrouwen hebben tijdens de...

Blaasontsteking (cystitis)

Een blaasontsteking is een ontsteking van het slijmvlies van de blaas en dit is relatief vaak de oorzaak van pijn in de onderbuik bij vrouwen of meisjes. Vaak betreft...

Eileiderontsteking (salpingitis)

De symptomen van van een eileiderontsteking variëren van mild tot ernstig. Wanneer het wordt veroorzaakt door een chlamydia-infectie, heeft een vrouw meer kans...

Buikpijn bij kinderen

Oorzaken buikpijn bij kinderen

Oorzaken buikpijn bij kinderen. Maag- en buikpijn is een veel voorkomend probleem bij kinderen; het ene kind heeft er wat vaker last van dan het andere kind. Normaal...

Checklist symptomen

Recent buikletsel gehad? Wanneer het kind kortgeleden een ongeval heeft gehad met buikletsel, dan is letsel aan één van de buikorganen de mogelijke oorzaak van...

Is het mogelijk dat kinderen het prikkelbare darm syndroom (PDS) hebben?

De volgende vraag werd gesteld aan een arts van Mayo-kliniek in de Verenigde Staten: "Mijn 9 -jarige zoon vaak klaagt over buikpijn, maar we kunnen niet echt...

Buikpijn na eten

Wat zijn de mogelijke oorzaken van buikpijn na het eten?

Wat zijn de mogelijke oorzaken van buikpijn na eten of maagpijn na eten? Gastro-enterologie is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel...

Indigestie en dyspepsie

Iedereen heeft wel eens last gehad van pijn in de bovenbuik die te maken had met eten. Meestal noemt men dit indigestie. Stress, overgewicht, roken en slechte eetgewoonten...

Galstenen

De galblaas is een peervormig hol orgaan, gelegen rechtsboven in de buikholte, onder de lever. Wanneer galvloeistof teveel indikt, ontstaat er een galsteen. Klachten...

Buikpijn nieuws & onderzoek

Ziekte van Crohn bij kinderen kan aanvangen door bacteriën

Bepaalde soorten bacteriën spelen een rol bij het ontstaan van de ziekte van Crohn en ze houden deze ziekte in stand, aldus een nieuwe studie van de Universiteit...

Probiotica is geschikt voor kinderen met functionele buikpijn en PDS

Probiotica kan klachten van buikpijn helpen verlichten bij kinderen met chronische maagpijn welke wordt veroorzaakt door het prikkelbare darm syndroom (PDS), of...

Kinderen die gepest worden kunnen psychosomatische klachten krijgen

Studies hebben aangetoond dat pesten eist zijn eist op de geestelijke gezondheid van de slachtoffers. Een nieuwe studie laat zien dat de effecten ook fysiek kunnen...

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - Pijn in onderbuik links rechts

Onafhankelijke informatie over vele aandoeningen.